Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

PRIVACYVERKLARING van de hengelsport vereniging BREUKELEN

terug naar overzicht

Woensdag, 23 mei 2018

PRIVACYVERKLARING van de hengelsport vereniging BREUKELEN
De hsv Breuklen is gevestigd te Maarssen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477351. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 7 en 8 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de hsv Breukelen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 De hsv Breukelen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van de hsv Breuklen.
b.een vergunning of dienst afneemt bij de hsv Breuklen (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet
of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.
c.contact met ons opneemt (bv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).
1.2 De hsv Breukelen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
    a.voorletters en naam;
    b.geboortedatum;
    c.adres;
    d.e-mailadres;
    e.telefoonnummer;
    f.leeftijd;
    g.geslacht;
    h.rekeningnummer(s);
    i.het lidmaatschap(s)nummer van een hengelsportvereniging;
    j.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.
k.browsercookies.
1.3 De hsv Breukelen kan deze gegevens gebruiken om:
       •het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
       •beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
       •voorlichting (informatievoorziening);
       •onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
       •handhaving.
2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met de hsv Breukelen via telefoonnummer 0346 –566802 of per e-mail: hsvbreukelen@casema.nl voor:
   (a) meer informatie over de wijze waarop de hsv Breukelen persoonsgegevens verwerkt;
   (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
   (c) inzage in de persoonsgegevens die de hsv Breukelen met betrekking tot u verwerkt;
   (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de hsv Breukelen.
3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 De hsv Breukelen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2 De hsv Breukelen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
4.DERDEN
4.1 De hsv Breukelen kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
       •aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
       •NOC*NSF waarvan de hsv Breukelen via Sportvisserij Nederland lid is;
       •verwerkers van de hsv Breukelen (voor de uitvoering van de dienstverlening);
       •personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
4.2 De hsv Breukelen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.
Maarssen, 21 mei 2018